Tây Phương Cực Lạc Vốn Là Cõi Phật Tạm

Loading

Cõi Tây Phương Cực Lạc có thực sự tồn tại không? Và liệu rằng chúng sanh có thể niệm Phật để mong cầu được đới nghiệp vãng sanh? Đã có những lầm tưởng. Minh Nguyệt xin phép bề trên được trích dẫn lại những gì Đức Phật giảng để chúng ta tháo gỡ những lầm tưởng về cõi Cực Lạc này.

Trích Lời Giảng Của Đức Phật trong bài pháp “Tây Phương Cực Lạc – Đới Nghiệp Vãng Sanh”

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Kim Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 31/03/2021

Những người tu theo hạnh Bồ Tát, có nguyện sâu sắc từ muôn kiếp, họ có thể được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tu theo hạnh Bồ Tát không có sự đắc liền; người tu theo hạnh này sẽ mang theo “đống” nghiệp gồm cả xấu xen lẫn tốt, tích cóp bản lĩnh, học tập đủ thứ, trôi lăn đủ các kiếp trong sáu nẻo luân hồi nhưng thiếu sự đúc kết. Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc để giúp họ đúc kết và chiêm nghiệm, từ đó họ mới trở thành một vị Phật hoàn chỉnh.

Thời gian nào họ có thể được về?

Vào một kiếp cuối và không cần phải niệm Phật. Khi chưa trải đủ các học phần, thì dẫu có niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng không thể được rước về.

Đới nghiệp vãng sanh

Hiểu đới nghiệp vãng sanh theo nghĩa người tu nhất tâm niệm Phật thì có thể mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc là sai. Mong cầu như vậy sẽ thể hiện tánh tham trong lòng. Việc người tu còn nghiệp, sẽ phải có trách nhiệm trả hết.

Tây Phương Cực Lạc

Nói về cái tên Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh cần hiểu Tây ở đây không phải là hướng Tây so với trái đất. Muốn hiểu đúng hãy hiểu theo nghĩa bóng. Tây ở đây là nói về quẻ Đoài (☱) trong Bát Quái, tượng trưng cho niềm vui. Sau này, trái đất sẽ trở thành Địa Đàng, cũng là một cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là mục đích của Thượng Đế – Đức Phật A Di Đà. Thế giới sẽ chuyển đến một giai đoạn “Phàm Thánh đồng cư”, tức là người phàm và Thánh cùng sống chung. Khi đó, Đức Thượng Đế sẽ có mặt tại thế gian. Con người sẽ được Đức Phật Di Lặc hướng dẫn tu tập để trở thành Phật tại nơi thế gian này.

Bởi vậy, Tây Phương Cực Lạc vốn cũng chỉ là một cõi Phật tạm mà thôi. Điều này vốn được ẩn ý trong Kinh Vô Lượng Thọ.

Luận Bàn Về Đới Nghiệp Vãng Sanh

Vậy, đới nghiệp vãng sanh là dành cho những người tu theo hạnh nguyện Bồ Tát, họ sẽ được mang theo đống nghiệp đã tích cóp từ muôn ngàn kiếp về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vào kiếp cuối, họ sẽ được tiếp dẫn, Đức Phật A Di Đà sẽ giúp họ chiêm nghiệm và đúc kết để trở thành một vị Phật hoàn chỉnh.

Không có chuyện niệm Phật nhất tâm bất loạn là có thể tiêu tan nghiệp chướng, được đới nghiệp vãng sanh. Bởi người tu còn nghiệp thì nhất định sẽ phải có trách nhiệm trả hết nghiệp.

Luận Bàn Về Tây Phương Cực Lạc

Tây Phương Cực Lạc vốn cũng chỉ là cõi tạm, cho người tu chiêm nghiệm và đúc kết. Cõi Phật thật chính là cõi Vô Cực, đó mới là cõi mãi mãi tồn tại. Độc giả có thể đọc thêm bài Thực Tướng Kinh Pháp Hoa để hiểu về cõi Vô Cực này.

Sau này, chính trái đất của chúng ta cũng sẽ trở thành một cõi “Tây Phương Cực Lạc” hay còn gọi là thế giới Địa Đàng, nơi đó có phàm Thánh đồng cư. Đó là một giai đoạn mới của nhân loại, con người sống biết yêu thương nhau và cùng nhau tu tập; có Đức Phật Di Lặc sẽ mở hội Long Hoa và hướng dẫn để chúng ta tu tập.

Trong tên của Đức Phật A Di Đà, khi sử dụng ngôn ngữ Đà La Ni để giải mã ẩn. Chúng ta sẽ thấy rằng A Di Đà → Địa Đàng: tức là thiên đàng ở dưới hạ giới.

Tại sao lại vậy? Bởi Đức Phật A Di Đà cũng là một trong các hiện thân của Ông Trời (Thượng Đế). Việc trái đất trở thành địa đàng trong tương lai, vốn là kế hoạch đã định sẵn của Ngài và được ẩn giấu bí mật ngay trong tên gọi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *