(Giải Mã) Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn

thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Loading

Đức Phật Thích Ca thực chất là hiện thân của Đức Thượng Đế (tức là Ông Trời). Chính vì lẽ đó, ngay từ những giây phút đầu tiên lúc mới đản sinh, Ngài đã nói rằng:

Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn.
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử.

Người đời xưa nay vẫn đi từ hoài nghi này tới những hoài nghi khác mà chưa thể kiếm chứng. Minh Nguyệt xin phép bề trên được trích dẫn lại bài pháp giải mã bốn câu kệ trên. Mục đích là để chúng ta cùng nhau khám phá và xác nhận về thân phận thực sự của Ngài, một hành trình tìm kiếm sự thật có ý nghĩa sâu xa.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Kim Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 22/07/2021

Trong lời nói đó của Đức Phật, vừa có nghĩa hiểu thông thường, cũng vừa có ẩn ý riêng.

Nghĩa hiểu thông thường thì rất dễ để hiểu được bốn câu kệ này:

Lời của Đức PhậtGiải Nghĩa
Thiên thượng thiên hạTrên trời dưới đất
Duy ngã độc tônNgài là bậc tôn quý nhất, tức là Thượng Đế.
Nhất thiết thế gianNhất thiết Ngài phải xuống thế gian.
Sinh lão bệnh tửSẽ trải qua sinh lão bệnh tử như người thế gian

Nhất thiết thế gian. Sinh lão bệnh tử” còn có nghĩa khác rằng người thế gian nhất thiết phải trải qua sinh lão bệnh tử.

Ngài chính là Đế Thích Hoàng Như, vua trời Đế Thích1. Đó chính là lý do mà Ngài chọn giáng thế xuống gia đình mang họ Thích. Dùng ngôn ngữ Đà La Ni để giải mã, Đế ThíchĐích Thế tức là đích thị Thế Tôn.

Về ẩn ý riêng, Ta sẽ giải mã cho người đời thấy.

ThiênThượngThiên Hạ
DuyNgãĐộcTôn
NhấtThiếtThế Gian
SinhLãoBệnhTử

Ghép các chữ theo hàng dọc để nối thành câu. Từ đó, giải mã từng câu để tìm ra được nghĩa đang ẩn giấu.

Thiên Duy Nhất SinhTa là Ông Trời duy nhất sinh ra vũ trụ nhân sinh
Thượng Ngã Thiết LãoThái Thượng Lão Quân2 thiết lập nên Đạo Lão
Thiên Độc Thế BệnhTrời thả bệnh dịch, ẩn ý nhắc đến bệnh covid của thế gian
Hạ Tôn Gian TửNhắc đến Bảo Giang Thiên Tử

Nên nhớ, Bảo Giang Thiên Tử là con của Trời. Khi thông dịch qua ngôn ngữ Đà La Ni thì Bảo Giang → Bàn Giao. Tức là Vua Cha sẽ bàn giao lại công việc dưới thế gian cho con trai là ngài Bảo Giang Thiên Tử, cũng chính là ngài Di Lặc hay là Đức Chúa Giê-xu. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu xác nhận rằng Ngài sẽ quay trở lại lần hai, giống như trong Kinh Pháp Diệt Tận cũng có nhắc đến sự xuất hiện của ngài Di Lặc Phật.

  1. Vua trời Đế Thích: Từ “Ca” trong tên gọi “Thích Ca” của Đức Phật là ẩn của chữ “Càn”. Mà Càn tức là Trời. Vậy nên Thích Ca → Trời Thích, tức là vua Trời Đế Thích. Xem thêm tại bài “(Giải Ẩn) Danh Hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni↩︎
  2. Thái Thượng Lão Quân là vị cổ Phật thứ 4 trong vũ trụ – Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Ngài xuống thế gian và hiện thân làm ngài Lão Tử để thiết lập nên Đạo Lão. ↩︎

2 thoughts on “(Giải Mã) Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn

  1. Tại sao Đức Phật dạy pháp ” Vô Ngã ” mà lại tự nhận mình là một đấng tối cao ,tôn quý ? Điều đó chẳng phải đi ngược với giáo lý sao ? Nếu Ngài tự nhận mình là thượng đế, bậc tôn quý thì đó là cái ngã ,bàn ngã ,chấp ngã của Ngũ Uẩn ,mà nếu ngài còn chấp ngã thì sẽ còn luân hồi thay vì nhập niết bàn. Cách lý giải về việc ngài là một ai đó là một điều không hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *