(Giải Ẩn) Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ

Loading

Kinh Vô Lượng Thọ là kinh Đại thừa có ẩn ý sâu xa nhiều ý nghĩa, đặc biệt có nhắc nhiều đến Ngài Di Lặc. Bản kinh khá dài, mong độc giả tìm đọc thêm trong kinh sách để hiểu về ý nghĩa cơ bản. Ở đây, Minh Nguyệt chỉ tóm tắt những ẩn ý chính mà Đức Phật giảng, đủ để chúng ta nắm được những bí mật quan trọng trong bộ kinh.

Trích Lời Giảng Của Đức Phật Trong Bài Pháp Giải Mã Kinh Vô Lượng Thọ

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Kim Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 16/11/2021 

Trong cuốn Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại phát nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo là phát thể nguyện trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai.

Tóm lược một đoạn kinh
(Đại Nguyện 1) Nói rằng sau này đất nước của Ngài sẽ không có ba đường dữ là Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Chúng sanh ở đất nước của Ngài chỉ có từ Alula, Người, Trời mà thôi.

Ẩn ý: Sau này, Ngài Di Lặc sẽ thành Phật tại thế gian này, với hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương.

Danh hiệu Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, chính là danh hiệu của Đức Phật Di Lặc sau này. Vào thời Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni diệt (tức là giá trị bị mất dần), thì đời sống con người ta thường lộn xộn. Phật Di Lặc sẽ hiện ra tại thế gian để độ cho chúng sanh.

Danh hiệu này vừa ẩn ý, vừa là khúc chiết tổng hợp lại nhiệm vụ của Ngài Di Lặc. Tức sau này, Ngài sẽ làm vua của thế gian này, và thế gian này cũng chính là cõi Cực Lạc. Tại đây, con người sống tự tại, sung sướng và được hạnh phúc. Tâm không còn bị chướng ngại bởi tật xấu, không bị tham đắm, không làm điều xấu, chỉ tạo phước không tạo nghiệp nên không còn bị đọa xuống ba đường dữ kia.

Tóm lược một đoạn kinh
(Đại Nguyện thứ 2) Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện rằng con nguyện khi con thành Phật thì chúng sanh ở đất nước của con, có thân tướng đẹp đẽ với 32 tướng tốt.

Ẩn ý:

Đây là ẩn dụ, nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà là thế giới giả tạm – tức là cõi tạm cho người ta dừng chân, về nghỉ tạm một thời gian. 

Vì sao? Vì vẫn còn tướng thì vẫn là giả tạm.

Tuy nhiên, con số 32 là nhắc đến quẻ kinh dịch thứ 32 – Lôi Phong Hằng (Hằng có nghĩa là mãi mãi), tức là nói về Kinh Vô Lượng Thọ, cũng ứng với cõi Tây Phương Cực Lạc.

Quẻ Lôi Phong Hằng: Mang hình tượng của một đôi vợ chồng vốn gắn bó keo sơn, nhưng dù cho có keo sơn đến mấy thì họ cũng vẫn phải rời xa nhau bởi sự tách lìa khi chết.

Nói tóm lại, Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ là nơi giáo hóa cho chúng sanh thành Phật. Khi đã thành Phật rồi sẽ trở về cõi vĩnh hằng (cõi Phật sống).

Ngay trong tên gọi “Vô Lượng Thọ” của cuốn kinh này cũng có ẩn chứa bí mật.

  • Vô lượng → vô lường
  • Thọ: Nhận lấy

Tức là chúng ta sẽ nhận lấy từ Thượng Đế những điều mà bản thân không thể lường trước. Đó là Thượng Đế sẽ cho Ngài Di Lặc xuất hiện sớm hơn, và người phàm sẽ không thể dự đoán được chuyện này. Hiện nay, những người theo Đạo Phật truyền thống thường nghĩ rằng sự xuất hiện của Ngài Di Lặc sẽ còn phải chờ đến hàng trăm ngàn năm nữa. Tuy nhiên, những người theo Đạo Cao Đài hoặc Phật giáo Hòa Hảo thì đã biết nhiều về việc Ngài Di Lặc sẽ xuất hiện1 sớm hơn.

  1. Ngài Di Lặc xuất hiện là để mở hội Long Hoa – một sự kiện quan trọng của nhân loại. ↩︎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *