(Giải Mã) Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

thần chú đại bi

Loading

Chú Đại Bi trong Phật giáo được xem như một công cụ mạnh mẽ để phát triển lòng từ bi và sự thấu hiểu, thanh lọc tâm trí khỏi phiền não và suy nghĩ tiêu cực. Nó giúp bảo vệ người trì tụng khỏi tai ương, thu hút may mắn và sự an lành, đồng thời còn có khả năng chữa lành cả về thân thể và tâm hồn. Qua việc trì tụng, người Phật tử không chỉ phát triển tâm linh cá nhân mà còn gửi đi sự từ bi và chữa lành đến cho tất cả chúng sinh.

Video Trì Chú Đại Bi

Lời chú đại bi

Chú Đại Bi

Lời Giảng Của Đức Phật Trong Bài Pháp Giải Mã Chú Đại Bi

Công năng của bài chú được biết đến rộng rãi, nhưng nghĩa ẩn bên trong của bài chú là gì? Minh Nguyệt mời độc giả cùng lắng nghe Đức Phật giải mã từng câu chú, để biết những thông tin mà bề trên đã mã hóa bên trong bài chú bằng ngôn ngữ Đà La Ni1 của nhà Phật.

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 21/10/2021

Trong tên của “Chú Đại Bi” mang hàm ý rằng lòng thương xót của chư Phật dành cho chúng sanh là rất lớn. Khi dịch bằng ngôn ngữ Đà La Ni thì Đại Bi → Đi Bại, từ “bại” này chính là từ thất bại. Trong bài chú này, chư Phật muốn nhắc nhở chúng sanh rằng: “Đời người giống như một tia sét, hiện lên trong không trung rồi vụt tắt. Vậy, con người hãy tập trung tu hành để đạt được kết quả tốt. Nhưng con người lại đang sống theo con đường: muốn một bước lên mây, đi theo con đường tắt nên dễ sinh ra những hệ lụy. Từ đó, họ phải trả nghiệp, vừa bị bắt trên trần gian lại còn phải trả nghiệp khi xuống dưới âm phủ nữa, rồi còn bị đầu thai thành thú vật. Thế nên, bề trên rất xót thương”.

Nay Ta sẽ giải mã từng câu chú trong chú Đại Bi để chúng sanh hiểu được tấm lòng của bề trên.

1Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da:
Nam mô có 2 nghĩa
(1) Nam mô → Nam môn: Việt Nam sẽ trở thành cánh cửa để Đức Phật xuống thế gian và đưa con người bước vào thế giới Địa Đàng.
(2) Nam mô → nm mộng
Nam → Nam Kha
Mô → Mộng
Vậy, Nam mô: Giấc mộng Nam Kha2, là nằm mộng giữa ban ngày.
Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
– Đát Na → đa nát
– Đa ra → rác rưởi
– Hắc → đen tối
– Dạ → dại
– Na → nát
– Da → dai
Ý muốn nói đến việc người đời làm các chuyện đen tối dai dẳng. Việc làm này do ma xui khiến.
2Nam Mô A Rị Da
– Nam Mô A → Ảo mộng Nam Kha
– Rị → níu kéo
– Da → dai
Một giấc ảo mộng dai dẳng, cứ bị níu kéo mãi không chịu buông.
3Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
– Bà Lô → bài bạc và lô đề
– Yết đế → gặp Vua, hoặc yết đế còn có nghĩa là rượu chè. Tùy hoàn cảnh để lựa chọn nghĩa.
– Thước → cán cân công lý
– Bát → Bắt
– Ra Da →  Ra vào khám xét
4Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
– Tát → tắt
– Đỏa → đoản, tức là ngắn
– Bà → bài, tức là bài vở và chiêu thức
– Da → yêu tà, tức là không đứng đắn.
Con đường tệ hại muốn làm tắt và ngắn, đó là bài vở của yêu tà mà ra.
5Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
– Ma ha → lớn
– Ma ha còn có nghĩa là mãi ham.
Mãi ham con đường tắt do ma tà xúi, đó là bài vở của tà ma
6Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
– Ma ha → mãi ham
– Ca lô → cãi lộn
– Ni → nịnh bợ
– Ca da → ca cẩm dai dẳng
Mãi ham nịnh bợ ca cẩm một cách dai dẳng. Nịnh bợ người giàu, nói xấu người khác để lấy lòng họ. Khi lấy lòng được rồi thì cứ ca cẩm để được người ta thương xót mà giúp cho.
7Án
– Án → chán, tức là chán ngán
Hàng xóm xung quanh hoặc họ hàng, gia đình cảm thấy chán ngán về họ
8Tát Bàn Ra Phạt Duệ
– Duệ → lắm lời
Do ma tính nổi lên nên những người này muốn tát những kẻ bàn ra và phạt những người lắm lời.
9Số Đát Na Đát Tỏa
– Số đát → Sát đố: sát hại, đố kỵ
– Na → nã, tức là bị truy nã.
– Đát → bi đát
– Tỏa → phong tỏa
– Đát tỏa → đỏa tát, tức là đoản tắt (cuộc đời coi như hết).
Đố kỵ ganh ghét sinh ra muốn giết nhau, những hành động này sẽ dẫn đến bị truy nã. Về lâu dài bị bi đát, bị phong tỏa.
Từ những hành động nhỏ ban đầu như: bài bạc lô đề, rồi đến nịnh bợ và nói xấu, và đố kỵ. Lâu dần dẫn đến giết hại lẫn nhau và bị bắt khiến cuộc đời trở nên bi đát, bị ngắn lại.
10Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
– Nam mô → giấc mộng giữa ban ngày
– Tất kiết → tất kiếp, tức là hết kiếp người
– Lật đỏa → lật lại cuộc đời thấy ngắn ngủi.
– Đỏa → đoản, kiếp sau mình sẽ mang nghiệp phải chết sớm. (Hiểu rộng ra đó chính là kiếp thú, bởi có thời gian sống ngắn hơn)
– Y mông → y như giấc mộng Nam Kha
– A rị da → mộng dai dảng không buông.
Những người mà mang trong mình giấc mộng viển vông làm giàu giữa ban ngày như thế. Đến khi hết kiếp người xuống âm phủ, thì sẽ bị bên dưới lật lại sổ để tra tội và công trạng. Khi đó họ tỉnh lại và nhận ra sự ngắn ngủi. Giống y như giấc mộng Nam Kha. Vậy mà người ta cứ làm một cách dai dẳng.
11Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
– Bà lô → bài bạc lô đề
Kiết hay yết đều có nghĩa là moi móc chuyện người khác
– Đế → rượu
– Phật ra → bục ra
– Lăng → lăng loàn
– Đà bà → đàn bà
Bài bạc lô đề uống rượu gây ra sự thất vọng. Vợ chồng thất vọng về nhau, gây mất hạnh phúc gia đình. Đàn ông buồn thì sinh ra uống rượu, moi móc tội của vợ rồi chửi bới. Còn đàn bà thất vọng về chồng. Lâu ngày thì dễ chán, từ đó dễ ngoại tình rồi trở thành người đàn bà lăng loàng.
12Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
– Nam mô: ảo mộng giữa ban ngày
– Na: an nhàn
– Cẩn Trì → Kỹ trần, tức là kỹ nữ (làm gái)
Giấc mộng Nam Kha dành cho người muốn làm giàu viển vông và an nhàn. Từ sự muốn an nhàn và giàu nên đã chọn làm gái, rất nhơ nhuốc.
13Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
– Hê → hả hê
– Rị → dai dảng không buông
– Ma ha → mãn hạn, giống với từ tất kiếp
– Bàn Đa → Bàng Đàng, tức là kiếp thú (Bàng: cõi bàng sanh, đàng: đường)
– Sa → sa vào
– Mế → mếu
Ban đầu thì thấy hả hê, sau khi mãn hạn kiếp người thì sẽ bị đọa đầu thai làm thú. Tức là sa vào con đường bàng sanh, lúc đó mếu máo nhưng đã trễ!
14Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
– Tát Bà → xòe bài
– A → ảo
– Tha → tham
– Du → đi, cũng có nghĩa là du lịch
Tham làm giàu theo lối đánh bài, sẽ đậu được “bằng” đi đầu thai xuống kiếp thú.
15A Thệ Dựng
– A → ai
– Thệ giống như là thề
– Dựng: gây dựng
Có ai tự thề để gây dựng lại sự nghiệp của cuộc đời không?
16Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
– Tát bà tát → đánh bài, đánh miết thôi
– Đa na → đại nạn
– Ma bà gia → mau bài giàu
Đại nạn đang chờ ở phía trước nhưng không ai biết. Họ chỉ nghĩ mau làm giàu đang chờ ở phía trước, do ma dẫn dụ.
17Ma Phạt Đạt Đậu
– Ma: con ma bài bạc
– Phạt: sát phạt
– Đạt: thắng
Ban đầu ma thường giúp cho mình đạt: thắng rồi lại thua, thua lại thắng, mình đam mê. Từ đó mình đậu được “bằng” đầu thai làm thú – cõi bàng sanh.
18Đát Điệt Tha 
– Đát → bi đát
– Điệt tha → đa thiệt
Bi đát và mang lại nhiều thiệt hại.
– Vợ chán đi lăng nhăng
– Chồng chán đi uống rượu
– Gia sản lụi bại …
19Án
– Án → Chán, ngán, hoặc bản án (nhiều nghĩa)
Những việc làm này sẽ mang nghiệp, đã hình thành một bản án.
20A Bà Lô Hê
– A → ăn
– Bà → bài bạc
– Lô → lô đề
– Hê → hả hê
Ăn bài bạc lô đề thấy hả hê
21Lô Ca Đế
– Lô → lôi
– Ca → can
– Đế → rượu
Lôi can rượu đế ra để uống
22Ca Ra Đế
– Ca ra → karaoke
– Đế → đến
Kêu loa kéo Karaoke ra để ca hát.
23Di Hê Rị
– Di hê → dê hi
– Rị → dai dẳng
Nói với người ta rằng bỏ tiền để nuôi một con số (di – dê), dai dẳng không bỏ.
24Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
– Ma ha → Mãi ham, cũng có nghĩa là mãn hạn
– Bồ đề → Bồi Đền
– Tát đỏa → Tất đoản, hoặc là tắc đoản
Mãn hạn kiếp người, thì sẽ phải bồi thường đền tội cho những việc làm sai quấy làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người gồm cả con cái. Họ bị đọa làm súc sanh.
Còn nghĩa khác rằng: Mãi ham những thú này thì tâm Phật tức là con đường tu hành sẽ bị cụt lại.
25Tát Bà Tát Bà
– Tát bà → tà bác, tức là bỏ tà
Những cái tà làm chúng ta đam mê, hãy bỏ nó đi. Bỏ tà bỏ tà.
26Ma Ra Ma Ra
– Ma ra → mãi ra
Mãi ra mãi ra, ý rằng nó có ra được con số mà mình đã nuôi không? Hay tà dụ cho mình tan gia bại sản.
27Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
– Ma hê → mãn hên
– Rị → níu kéo không buông
– Đà dựng → đừng dại
Có mãi hên mãn hên như vậy hay không? Đừng dại mà nghe lời tà tâm. Đừng níu kéo nó lại.
28Cu Lô Cu Lô Yết Mông
– Cu lô → cứ lỗ
– Yết → moi móc chửi bới. Chửi những người mà mình đang vay nợ họ, bởi họ cứ tìm mình đòi nợ. Nợ nần là do chơi bài bị lỗ.
– Mông → mộng
Cứ lỗ cứ lỗ nhưng vẫn mộng nuôi con số đó mãi. Yết mộng còn có nghĩa là cứ muốn nằm mộng, nằm mơ để tìm ra con số.
29Độ Lô Độ Lô
– Độ lô → độ lô đề
Âm thầm ngẫm nghĩ xem nó ra con gì?
30Phạt Xà Da Đế
– Phạt xà có nghĩa là mình phạt cỏ để tìm con rắn bên trong
– Da Đế → Dê đá hoặc dê đánh.
Bắt con rắn đánh con dê …
(Ở đây, bề trên ám chỉ cách luận số đề)
31Ma Ha Phạt Xà Da Đế
– Ma ha → mãi ham
– Ma ha → ma hại
Mãi ham mê việc đánh con rắn đánh con dê. Họ bị ma hại.
32Đà Ra Đà Ra
– Đà ra → đài ra
Đài ra đài ra, ý là buổi chiều thì đài của địa phương sẽ phát để mình biết kết quả là con gì.
33Địa Rị Ni
– Ni → nín
Nín lặng chờ đợi đài sẽ ra con số của mình.
34Thất Phật Ra Da
– Da → dái, tức là vái (người niềm Nam hay đọc chữ “vái” là “dái”
Vái lạy Thất tổ, và ông Phật
35Dá Ra Dá Ra
– Dá ra → vái ra
Vái ra vái ra (mong cho nó ra đúng con số mà bản thân đang nuôi)
36Mạ Mạ Phạt Ma Ra
Không có gì ra, chỉ có các ngôi sao trên trời ra mà thôi.
Mạ Mạ là một chòm sao trên Trời (chòm sao Thất Tiên Nữ)
37Mục Đế Lệ
Đế Lệ → Đến lệ (việc họ làm giống như hái sao trên trời)
38Y Hê Di Hê
– Y hê → y hệt
– Di tức là di chứng, hay là tổn thương
Y hệt tổn thương như cũ, ngày trước thua ngày nay lại thua nữa.
39Thất Na Thất Na
– Thất na → thất não
Thất vọng não lòng, thất vọng não lòng
40A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
– A ra → ai ra?
– Sâm là khu rừng rậm và u minh
– Phật ra xá lợi: Phật sẽ ra lệnh tội và cho những lợi lộc khác
Đang nằm trong khu rừng tối tăm u minh. Ai có nghị lực để ra khỏi khu vực tối tăm đó thì sẽ được ân xá và giúp họ có được những lợi lộc khác.
(Năng lực của người tu ở đây là có nghị lực để tìm đường ra)
41Phạt Sa Phạt Sâm
– Phạt ở đây có nghĩa là chặt, phá đi
– Sa → sa đọa
– Sâm nghĩa là rừng rậm u minh
Bề trên khuyên chặt bỏ để tìm ra con rắn đang ẩn nấp trong rừng rậm đó, phá bỏ ma chướng, không được sa đọa nữa.
(Năng lực của người tu ở đây là cao hơn, có quyết tâm để chặt và phá bỏ sự u minh)
42Phật Ra Xá Da
– Da → gia, tức là gia hạn
Người mà có khả năng chặt phá được khu rừng tối tắm thì họ còn được Phật gia hạn thêm tuổi thọ để họ có thời gian tu thêm.
43Hô Lô Hô Lô Ma Ra
– Hô lô → hối lỗi
– Ma ra: phá tâm ma ra
Hối lỗi hối lỗi để phá tâm ma (ma đề ma cờ bạc …)
44Hô Lô Hô Lô Hê Rị
– Hô lô → hối lỗi
– Hê rị → thề trị
Hối lỗi hối lỗi tự thề để trị ma chướng.
45Ta Ra Ta Ra
– Ra → ráng
Ta ráng ta ráng (ráng cố gắng)
46Tất Rị Tất Rị
– Tất → tất yếu
– Rị → trị
Tất yếu tất yếu sẽ trị được con ma
47Tô Rô Tô Rô
– Tô rô → tốt rồi
Tốt rồi tốt rồi
48Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
– Dạ → vâng
– Bồ đề → Bến đỗ, cũng là quả vị trong đạo Phật.
Nghe lời các vị bề trên, tất đạt được quả vị giải thoát.
(Quả vị cao nhất là Vô thượng Bồ Đề, và cứ tu từ từ sẽ đạt)
49Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
– Bồ Đà → Bà đồ (Bà là bàng sanh, đồ là đường)
– Dạ ở đây có nghĩa là tối tắm
Nếu không có nghị lực để làm được như lời khuyên của Phật, thì con đường của họ sẽ là bị đọa xuống làm thú.
50Di Đế Rị Dạ
– Di đế → đi đến
– Rị → Níu kéo không buông
– Dạ → tối tăm, đen tối
Đi đến con đường đen tối, không chịu buông.

Phần tiếp theo là nhắc đến những người làm gái.

51Na Ra Cẩn Trì
– Na → an nhàn, cũng có nghĩa là nai thân trần
– Cẩn trì → Kỹ trần (nhắc đến những người làm gái)
Ẩn ý rằng những người muốn an nhàn, thì nghĩ ra và chọn con đường làm gái.
52Địa Rị Sắc Ni Na
– Địa → địa phủ
– Rị → níu kéo, hay là hút
– Sắc → sắt (Fe)
– Ni → niken
– Na → nam châm
Địa phủ hoặc địa ngục sẽ kéo những người con gái sử dụng nhan sắc để kiếm tiền.
Có một lực hút giống như Niken, Sắt với Nam châm vậy.
53Ba Dạ Ma Na
– Ba là số 3
– Ba dạ ma tức là cõi trời Dạ Ma (cõi trời thứ 3 sẽ có ma ba tuần).
Những người có tư tưởng an nhàn kiểu này thì ma sẽ xuống giúp sức.
54Ta Bà Ha
Có 2 nghĩa phù hợp để cho họ lựa chọn
(1) Ta Bà Ha: Từ kiếp người cho đọa xuống làm bàng sanh (kiếp thú).
– Ta: ngã (ngã đường)
– Bà: bàng (bành sanh)
– Ha: hạ (hạ xuống)
(2) Ta Bà Ha → Ta bài hạ: Ta phải hạ quyết tâm bài bỏ nghề này đi. Bỏ cái suy nghĩ thích nhàn hạ mà vẫn có tiền.
55Tất Đà Dạ
– Tất có nghĩa là tất yếu
– Đà → đầy
– Dạ là nơi tăm tối
Tất yếu bị đầy đọa xuống nơi tăm tối
56Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
57Ma Ha Tất Đà Dạ
– Ma ha → mãn hạn
– Tất đà dạ → tất yêu sẽ bị đầy đọa nơi tăm tối
Mãn hạn kiếp người tất yếu sẽ bị đọa xuống con đường đen tối làm thú.
58Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
59Tất Đà Du Nghệ
– Tất có nghĩa là tất yếu, tất nhiên
– Đà → đày đọa
– Du → đi
Tất nhiên sẽ bị đày xuống cõi thú để mãi “nghệ”
60Thất Bàn Ra Dạ
– Bàn ra: trong đầu có suy nghĩ và bàn bạc muốn ra khỏi nghề
– Thất → thất nghiệp
Trong đầu suy nghĩ muốn ra khỏi nghề nhưng lại sợ thất nghiệp. Đó là suy nghĩ dại dột
61Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
62Na Ra Cẩn Trì
– Na → an nhàn
– Cẩn trì → kỹ trần
Chọn công việc nhàn hạ mà vẫn có tiền, đó là làm kỹ nữ.
63Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
64Ma Ra Na Ra
– Ma ra → mau ra
Khi hành nghề đó thì họ có tâm lý tranh thủ mau mau để kiếm được nhiều khách.
65Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
66Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
– Tăng có nhiều nghĩa, ở đây chúng ta lấy nghĩa chuồng heo
– Tất ra tăng: tất cả hãy thoát ra chốn đó
– A: chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Latin. Hàm ý ở đây là hãy bắt đầu lại từ đầu.
– A cũng có nghĩa là án, tức là ngăn chặn
– Mục: chăn nuôi
– Khê da → khá dễ
– Mục khê da → ma khêu dục
Tất cả hãy cố gắng thoát ra khỏi “chuồng heo”, ngăn chặn tâm mình để bắt đầu lại cuộc sống. Có thể bắt đầu lại bằng một nghề khá dễ là nghề chăn nuôi. Đừng để ma khêu dục, tức là để ma nó khơi cái ham muốn làm nghề nhàn hạ mà có tiền.
67Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
68Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
– Ta
– Bà → bài
– Ma → mà
– Ha → hạ
– A là từ đầu, ẩn ý là quay đầu làm lại
– Đà → đào
– Dạ → tăm tối
Trong ta cần một tư tưởng bài bỏ suy nghĩ xấu để mà hạ quyết tâm làm lại từ đầu, tất yếu chúng ta sẽ đào thoát khỏi con đường tăm tối.
69Ta Bà Ha
Ta hạ quyết tâm để bài bỏ con đường đó
70Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
Kiết ở đây được ví giống như một dạng bệnh kiết lị dai dảng
– Giả kiết: tắm gội sạch sẽ, hoặc là giải bệnh
– A là từ đầu, ẩn ý là quay đầu làm lại
– Đà → đào
– Dạ → tăm tối
Giải được bệnh, có tâm muốn bỏ con đường nhơ nhuốc, có lòng quay đầu lại thì bề trên sẽ giúp chúng ta và tất yếu sẽ đào thải được con đường nhơ nhuốc tăm tối đó.
71Ta Bà Ha
Ta hạ quyết tâm để bài bỏ con đường đó
72Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
– Ba là con sóng nhỏ
– Đào là con sóng lớn
– Ma yết → miết A, tức là mải miết muốn làm lại từ đầu
Mặc dù sóng ba đào nổi lên thì chúng ta hãy cứ mải miết quay đầu, đừng quay lại con đường cũ thì tất nhiên bề trên sẽ cứu mình.
73Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
74Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
– Na ra cần trì → nai thân trần làm kỹ nữ
– Bàn dà → bàn già, ý rằng bàn tới bàn lui tới già
– Ra → ý rằng tới già tự bị thải ra khỏi nghề. Sự đào thải tự nhiên chứ không phải do Trí
– Dạ → tăm tối
Nai thân ra ở trần hành nghề, rồi bàn tới bàn lui tới già. Lúc tới già thì tự ra nghề, do đào thải của xã hội, chứ không phải do Trí. Về sau sẽ bị đọa xuống con đường tăm tối.
75Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự câu 54)
Bên trên cho cơ hội lựa chọn chỉ cần quyết tâm bỏ nghề thì sẽ được cứu.
76Ma Bà Lị Thắng Yết Ra Dạ
– Ma bà → ma bàn
– Lị thắng → lặng thí, ẩn ý rằng tâm chánh cứ lặng thinh để cho tâm ma nó thắng.
– Yết ra dạ → riết ra dại, ẩn ý rằng không kiềm chế được ma tính trong lòng, thì về lâu dài thành dại dột.
Tâm ma bàn bạc trong đầu mình, đưa chúng ta đến con đường không hay. Khi tâm “ma” thắng thế tâm “chánh” riết thì con người ta trở thành dại dột.
77Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự như trên)
78Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
(nghĩa tương tự như trên)
79Nam Mô A Rị Da
(nghĩa tương tự như trên)
80Bà Lô Yết Đế Thước Bàn Ra Dạ
(nghĩa tương tự như trên)
81Ta Bà Ha
(nghĩa tương tự như trên)
82Án Tất Điện Đô
– Án → bản án
Bị kết án, các phán quan ở các điện và đô phủ sẽ ngồi nói chuyện với nhau
83Mạn Đà Ra
Mạn đàm rằng
84Bạt Đà Dạ
– Bạt: đào đất, giống như những con dế nhũi hay chuột chũi chuyên đào hàng trong đất.
– Đà: đàng, tức là con đường
– Dạ: màn đêm tối tăm.
Tâm si mê là tâm ma
Tâm ma thì tích đầy âm khí
Âm khí thì kỵ ánh sáng
Do đó mà phải đầu thai thành những con trùn con dế nhũi sống chui rúc để tránh ánh sáng.
Vậy nên
– Làm gái thì làm lén, lô đề thì cũng lén nên phải đầu thai thành con vật chỉ biết trốn xuống đất.
– Bươi móc đào bới chuyện người khác thì cũng có lén. Khi “đào” quen rồi nên sẽ bị đọa làm con vật chui rúc.
– Nhậu nhiều, rượu nhiều thì hại não, vô minh không có ánh sáng trí tuệ nên cũng bị đọa vào nơi con vật ngu si chui rúc.
85Ta Bà Ha
– Ta là ngã
– Bà là bàng, tức là bàng sanh
– Ha → nha.
Ngã bàng sanh đang chờ đó nha

Luận Bàn

Có nhiều Phật tử thắc mắc khi thấy nội dung giải mã khác với công năng của bài chú, và muốn hỏi rằng họ có nên tiếp tục niệm thần chú sau khi đã biết về nghĩa ẩn bên trong?

Liên quan đến câu hỏi trên, Đức Phật đáp rằng: “Phật tử vẫn cứ nên trì tụng thần chú bình thường như một cách để gieo duyên với Phật pháp, song đừng lạm dụng. Đồng thời, hãy học thêm các pháp khác của Như Lai để khai trí“.

Việc bề trên cho giải mã thần chú, vốn là cho lộ các bí mật, để người có Trí nhận ra rằng: Tất cả là kịch bản đã được Thượng Đế3 an bàn từ trước. Chư vị đã biết các vấn đề của xã hội, cũng như những thói hư tật xấu của con người trong thời kỳ Mạt pháp, nên đã mã hóa nội dung và ẩn trong từng câu của bài chú.

 1. Ngôn ngữ Đà La Ni là sự kết hợp của chiêu nói lái trong tiếng Việt cùng kinh dịch, bát quái, …. tìm hiểu chi tiết về ngôn ngữ này tại đây ↩︎
 2. Giấc mộng Nam Kha: Giấc mộng Nam Kha là một câu chuyện diễn ra vào đời Đường bên Trung Quốc, cách đây khoảng hơn 1000 năm. Truyện kể về ông Thuần Vu Phần, là một người làm việc không có kết quả tốt. Ông bị giáng chức nên chỉ mải lo uống rượu với bạn bè.
  Nhà ông có cây Hòe, một hôm đi nhậu say thì bạn đưa về nằm dưới gốc cây Hòe. Người bạn bảo ông nằm chờ, và trong lúc đó ông đã nằm mộng thấy có 2 người sứ giả mặc áo tím và gọi ông rằng: “Vua của nước Hòe An muốn gặp và rước Ngài đi một lúc“.
  Ông xuất hồn đi theo vị sứ giả, thấy cảnh quang khác và gặp vua nước Hòe An. Gặp vua, thì vua nói rằng: “Cha của người không chê đất nước ta nhỏ bé, nên đã hứa hôn giữa ngươi và con gái của ta. Nay ta sẽ gả công chúa của ta cho ngươi“.
  Lúc này ông quên mất mình là ai, nhưng vẫn nhớ rằng có một người cha đi chinh chiến lâu nhưng chưa có tin tức. Xin bệ hạ nếu biết thì hãy cho gặp cha.
  Vua tiếp lời: “Cha của ngươi ở nơi xa lắm, hãy viết thư để gửi“. Sau một thời gian người cha hồi âm trở lại, và nói cha con sẽ gặp nhau năm Đinh Sửu.
  Một thời gian sau được phong chức Nam Kha Thái Thú (tức là quan của một tỉnh lớn), khoảng thời gian chục năm sau thì Công chúa chết.
  Lời đồn cho rằng vì quyền lực của ông lớn làm Công chúa chết. Vua nghe vậy thấy hoài nghi, và muốn đuổi khéo. Nói ngươi xa gia đình lâu cũng nên trở về. Lúc đó, ông bắt đầu nhớ ra thân phận trước đây của mình, và khi vị sứ giả đưa ông trở về thì ông đã nhập lại vào thân xác của mình.
  Ông tỉnh dậy và nhìn thấy hai người bạn đang rửa chân, rồi ông ngẫm lại giấc mơ. Thấy sự khác nhau giữa giấc mơ và đời thực. Đời người thật ngắn ngủi, từ nằm mộng thấy mình cưới được Công chúa, làm phò mã và được làm Thái Thú nhưng rồi bỗng chốc lại trở về tay trắng. Từ việc tỉnh mộng đó, ông đã quyết tâm lo tu hành. Và sau ba năm thì ông chết, đúng vào năm Đinh Sửu. ↩︎
 3. Thượng Đế mời quý vị xem bài viết “Đức Phật Tiết Lộ Về Thượng Đế và Ông Trời↩︎

Xem thêm các bài giải ẩn thần chú khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *