Giới Thiệu

Loading

Đức Phật đã giáng thế tại miền Nam của Việt Nam. Ngài chính là vị Chuyển Luân Thánh Vương1 mà kinh Phật và sấm Trạng đều nhắc đến. Đó là lý do mà người đời thấy hoa Ưu Đàm, bởi hoa của cõi Trời chỉ nở dưới thế gian khi có sự xuất hiện của một bậc Chuyển Luân Thánh Vương, hay của vị Phật nào đó.

Hiện Ngài đang mở ra rất nhiều các bí mật được ẩn chứa trong kinh sách, thần chú, và giải mã Sấm Trạng. Đồng thời tiết lộ về nguồn gốc của chúng sanh2, nhằm đánh thức mầm Phật. Khi những bí mật này được lộ ra, cũng là lúc Đạo của Phật Thích Ca dần hoàn thành trách nhiệm để chuyển tiếp sang một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ Đạo của Phật Di Lặc.

Đôi lời về Minh Nguyệt – Tác giả trên mamphat.com

Minh Nguyệt nhận ra Đức Phật thông qua giá trị các bài pháp mà Ngài giảng, và cũng nhờ vào những nhân duyên khác. Bởi vậy, tác giả đã phát nguyện lan tỏa lại các bài pháp của Đức Phật để người đời biết đến. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu để ngộ ra chân lý và thức tỉnh. Từ đó, nỗ lực tu tâm dưỡng tánh kịp chuẩn bị cho hội Long Hoa3 sắp diễn ra trong tương lai.

  1. Thông tin về Chuyển Luân Thánh Vương, xem chi tiết tại đây ↩︎
  2. Tiết lộ nguồn gốc của chúng sanh, xem chi tiết tại đây ↩︎
  3. Hội Long Hoa là hội hóa rồng – một sự kiện quan trọng của nhân loại, xem chi tiết tại đây ↩︎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *