6 Cõi Luân Hồi Được Tạo Bởi Phật Tổ

6 cõi luân hồi

Loading

6 cõi luân hồi là có tồn tại và được tạo bởi Ông Trời. Trong Phật giáo, Ông Trời hiện thân là Phật Tổ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay Đức Phật A Di Đà cũng chính là hiện thân của Ngài. Còn trong Thiên Chúa Giáo, người ta gọi Ông Trời là Đức Thượng Đế.

Minh Nguyệt và nhiều Phật tử khác được Đức Phật cho biết rằng: “Hiện tại, chúng sanh gần như ai cũng đã trải qua đủ trong 6 cõi luân hồi. Từ cõi địa ngục cho tới cõi Trời. Và các tầng dưới địa ngục cũng đang được tháo dỡ dần. Nhân loại sắp bước vào một thời kỳ mới1“.

6 Cõi Luân Hồi

Cõi Trời (28 – 33 tầng)

Trong kinh mô tả cõi Trời có khoảng 28 – 33 tầng. Tuy nhiên, chỉ khi thành Phật thì chúng ta mới biết được số lượng tầng chính xác. Trên cõi này, chúng sanh chỉ sống một cuộc đời hưởng thụ sung sướng.

Cõi Người

Không gian sống gồm cả dương gian và âm gian. Nơi đây có sướng, có khổ, và chúng sanh có trí khôn. Duy nhất cõi Người mới có thể giúp chúng sanh tu thành Phật.

Cõi Atula

Không gian sống là ở giữa cõi Trời và cõi Người. Chúng sanh ở đây có thần thông, nhưng rất nóng giận và thường xảy ra đánh lộn. Mặc dù có thần thông, Atula vẫn bị xếp sau con người do trí khôn không bằng.

Cõi Súc Sinh

Không gian sống gồm có dương gian và âm gian. Cõi này tồn tại để cho chúng sanh cảm nhận được sự đau đớn khi bị người ta ăn thể xác như thế nào.

Cõi Ngạ Quỷ

Chúng sanh phải làm quỷ đói và chịu cảnh đói khổ. Mục đích của cõi này là để chúng sanh ngộ ra rằng việc tham lam và ích kỷ, không biết bố thí thì sẽ bị đày đọa làm quỷ đói.

Cõi Địa Ngục

Không gian sống là âm gian. Mục đích của cõi này là để chúng sanh giác ngộ được rằng khi làm việc ác sẽ bị trừng phạt. Từ đó, họ sẽ khởi tâm sám hối và hướng bản thân đến mong cầu được hành thiện.

Lý do hình thành nên 6 cõi luân hồi

6 cõi luân hồi

Ông Trời (Phật Tổ) muốn tạo ra nhiều cư dân trên quốc độ Phật, bởi vũ trụ bao la rộng lớn nhưng ban sơ chỉ có 7 vị cổ Phật. Ngài muốn quốc độ của mình trở nên đông vui hơn, nên đã nghĩ ra chương trình đào tạo các vị Phật2. Tức là tạo ra chúng sanh và tạo ra môi trường để rèn luyện chúng sanh tu thành Phật. Ngài cùng các chư vị Phật khác, coi việc tạo và giáo hóa chúng sanh chính là sứ mệnh của mình. Đó chính là lý do hình thành nên 6 cõi luân hồi.

Sáu cõi này chính là môi trường khắc nghiệt, là phương tiện để rèn luyện. Nghe đến đây, chúng ta cũng tự hiểu được nguyên cớ vì sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng thuyết rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành“. Đức Phật bóng gió như vậy, bởi chúng sanh vốn nằm trong chương trình đạo tạo Phật của Phật Tổ (Ông Trời).

Trong Kinh Pháp Hoa – phẩm “Phương Tiện”, Đức Phật từng thuyết rằng:

“Khi ấy, Đức Thế Tôn thung dung xuất định nói với Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng: ‘Tuệ giác Như Lai sâu xa vô tận, cửa ngõ của tuệ giác ấy khó biết khó vào. Tìm được cửa ngõ ấy đã khó, biết nó ở đâu mà khi tìm ra thì bước vào cũng khó’”.

Trích đoạn trong Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phương Tiện

Cụm từ “cửa ngõ của tuệ giác ấy” chính là ẩn ý nhắc về 6 nẻo luân hồi. Kinh Pháp Hoa hay các bộ kinh Đại Thừa khác vốn là những câu chuyện được Đức Phật hư cấu để ẩn và truyền nội dung giáo hóa chúng sanh, và ẩn cả thiên cơ của nhà Trời. Mời quý vị xem bài Giải ẩn phẩm “Phương Tiện” trong Kinh Pháp Hoa, để hiểu thêm rằng chính Ông Trời (Tức là Phật Tổ – Thượng Đế – Đức Phật Thích Ca) đã tạo nên 6 cõi luân hồi.

Tương Lai Sẽ Chỉ Còn 3 Nẻo Lành?

Trong cuốn kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại phát nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo là phát thể nguyện trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai.

(Đại Nguyện 1) Nói rằng sau này đất nước của Ngài sẽ không có ba đường dữ là Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Chúng sanh ở đất nước của Ngài chỉ có từ Alula, Người, Trời mà thôi.

Tóm lược một đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ

Đoạn kinh này, được Đức Phật giải ẩn như sau:

Ẩn ý: Sau này, Ngài Di Lặc sẽ thành Phật tại thế gian này, với hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương.

Danh hiệu Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, chính là danh hiệu của Đức Phật Di Lặc sau này. Vào thời Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni diệt (tức là giá trị bị mất dần), thì đời sống con người ta thường lộn xộn. Phật Di Lặc sẽ hiện ra tại thế gian để độ cho chúng sanh.

Danh hiệu này vừa ẩn ý, vừa là khúc chiết tổng hợp lại nhiệm vụ của Ngài Di Lặc. Tức sau này, Ngài sẽ làm vua của thế gian này, và thế gian này cũng chính là cõi Cực Lạc. Tại đây, con người sống tự tại, sung sướng và được hạnh phúc. Tâm không còn bị chướng ngại bởi tật xấu, không bị tham đắm, không làm điều xấu, chỉ tạo phước không tạo nghiệp nên không còn bị đọa xuống ba đường dữ kia.

Trích lời giảng của Đức Phật
  1. Thời kỳ mới: Đây là thời kỳ thế giới Ta Bà được Đức Phật Di Lặc giáo hóa, mời quý vị xem bài Hội Long Hoa để biết về sự kiện này. ↩︎
  2. Đào tạo các vị Phật: Mời quý vị tìm hiểu thêm bài Thực Tướng Kinh Pháp Hoa được Đức Phật thuyết giảng để tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo này. ↩︎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *