“Tánh Không” Cần Hiểu Và Thấu Để Đi Đến Giác Ngộ

tánh không

Loading

Chúng ta thường được nghe các thầy giảng rằng cần tu làm sao để trở về với tánh không của mình. Nhưng tánh không là gì? Làm thế nào để có thể hiểu được về tánh không của mình?

Từ xưa đến nay, con người chưa có ai hiểu đúng về tánh không. Lý do là bởi chúng ta không biết về nguồn gốc thực sự của mình. Để giúp độc giả có thể hiểu đúng về khái niệm này, Minh Nguyệt xin phép được trích dẫn lại lời giảng của Đức Phật về Tánh Không.

Lời Giảng Của Đức Phật Về Tánh Không

✍️ Thuyết giảng bởi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết giảng: 16/12/2021

tánh không

Để hiểu được Tánh Không, chúng sanh phải hiểu thấu nguồn gốc mình từ đâu ra. Chúng sanh được tạo ra bằng hình thức sao chép Pháp thân của Thượng Đế1. Rồi dưới sự sắp đặt của Ngài, họ phải trải qua đủ sáu nẻo luân hồi để học tập cho mình khôn ra thành đạo và trở về.

Chúng sanh từ cái Không mà ra. Trước khi có mặt trong sáu nẻo luân hồi thì họ được xuất hiện trong suy nghĩ2, trong kế hoạch3 của Thượng Đế. Ở bản thể lúc này, nó không dơ không sạch, không tự sinh cũng không tự diệt.

Như vậy, việc chúng sanh hiện hữu trong ‘suy nghĩ’ và ‘kế hoạch’ của Thượng Đế mà chưa hiện hữu ra bên ngoài, đó được gọi là Tánh Không. Không chỉ có chúng sanh có Tánh Không, mà tất cả các pháp dùng để giáo hóa chúng sanh cũng có thể tánh không. Tất cả những gì mà chúng sanh tạo tác đều nằm trong giới hạn mà Ngài sắp đặt4.

Luận Bàn Về Tánh Không

Thể tánh không là bản thể ở dạng không thấy, nhưng nó đã được nằm trong kế hoạch của Thượng Đế; được Ngài tạo ra, quản lý, sắp đặt và an bài.

Tại sao lại như vậy?

Lý do là bởi chúng sanh là những đứa con chưa trưởng thành của Thượng Đế, nên chúng ta cần đến sự sắp đặt giáo dưỡng của Ngài thông qua một kế hoạch đã được định sẵn. Khi nào chúng ta trưởng thành, đắc đạo trở thành những vị Phật cơ bản thì chúng ta sẽ có tự tánh. Tức là có quyền tự quyết định số phận của mình mà không thông qua sự sắp đặt và an bài của Ngài nữa.

Mời độc giả nghiên cứu thêm bài Bát Nhã Tâm Kinh – Sắc Sắc Không Không, để hiểu thêm về tánh không của mình.

Bạn thấu được gì khi hiểu về Tánh Không?

Khi hiểu được tánh không, chúng ta sẽ thấy rằng việc tu hành vốn diễn ra một cách tự nhiên, không nhất thiết phải theo một đạo cụ thể nào mới là tu. Sống trong đời, làm tròn bổn phận cá nhân với gia đình với xã hội cũng chính là tu học. Tưởng không tu mà lại là đang tu, tưởng không làm gì mà thứ gì cũng làm.

Trên bước đường trở thành Phật và thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, không khó như chúng ta tưởng. Trước sau gì, chúng ta cũng sẽ thành Phật vì đó là kế hoạch của Đức Thượng Đế. Hiểu thấu được Tánh Không, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào giác ngộ, thấu tỏ được mọi nghịch duyên trong đời. Từ đó dễ dàng chấp nhận và biết cách hóa giải được những nghịch duyên đến với mình.


  1. Thượng Đế tức là Ông Trời ↩︎
  2. Suy nghĩ của Thượng Đế: Để tạo ra một ai đó, thì trước tiên Thượng Đế sẽ suy nghĩ về hình ảnh và các kế hoạch để tạo và đào tạo người đó. ↩︎
  3. Kế hoạch của Thượng Đế: Sau khi suy nghĩ thì Ngài sẽ lên kế hoạch tức là sắp đặt và an bài số phận cho linh căn đó. Để họ có thể đạt được kết quả giống như suy nghĩ của Ngài. ↩︎
  4. Trích dẫn từ sách Phật Giảng Con Nghe ↩︎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *