(Giải Mã) Quán Tự Tại Bồ Tát Cam Lồ Chơn Ngôn

Chú Quán Tự Tại Bồ Tát Cam Lồ Chơn Ngôn

Loading

Thần chú Quán Tự Tại Bồ Tát Cam Lồ Chơn Ngôn có ẩn chứa một lời răn dạy dành cho chúng sanh thời Mạt pháp. Mời độc giả cùng lắng nghe bài pháp của Đức Phật, để hiểu về lời răn dạy của ơn trên.

Trích Lời Giảng Của Đức Phật Trong Bài Chú Quán Tự Tại Bồ Tát Cam Lồ Chơn Ngôn

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Kim Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 29/09/2021

Muốn hiểu được nghĩa ẩn trong thần chú này, chúng sanh phải hiểu về từ “cam lồ” trong đây. Nó vốn có hai nghĩa.

  • Cam lồ: Nước tịnh thủy, đây là nghĩa thông thường.
  • Cam lồ: Cầm thú sổ lồng, đây là nghĩa ẩn trong thần chú này. Ta sẽ giải mã ẩn từng câu chú dựa trên nghĩa hiểu này.
1Nẵng mồ ra đát nẵng:
– Nẵng mồ → nổ mằng
Mằng ra → mà răng
– Đát nẵng → đắc nản
Người nổ mà lại cứ đi răn dạy người khác, để rồi người không có trí lại cứ nhầm rằng đó là những người đã đắc đạo và tin theo. Những người có trí nhìn vào, họ thấy nản cho nhân tình thế thái.
2Dát ra dạ dả:
– Dát ra → đa rác
– Dạ dả → lòng dạ giả (ngụy quân tử)
Mấy người nổ mà lại cứ đi răn dạy người khác.
3Nẵng mồ a lị dã:
– Nẵng mồ → nổ mằng
Mằng a → mà ăn
– Lị dã → lạ dĩ (lấy làm lạ)
Mấy người nổ mà lại thắng người chân thật, thật là lạ. Lạ lắm thay!
4Phạ lồ chỉ đế thấp:
– Phạ lồ → phạm lồng (gây sổ lồng thú)
– Phạ lồ → phạm lồi lẫm (nổ)
– Chỉ đế thấp → đến cõi thấp hơn
Nổ quá sẽ phạm vào lồng làm sổ thú tính trong lòng, gây mắc lỗi lầm. Từ đó, dễ bị đầu thai xuống cõi luân hồi thấp hơn.
5Phạ ra dã:
– Phạ → phạm lồng
– Ra → thả ra
– Dã → dã thú
Phạm vào cái lồng sẽ làm sổng ra những con dã thú.
6Mạo địa tát đát phạ dã:
– Mạo → mạo phạm
– Địa → mảnh đất
– Tát → Bồ Tát
– Mạo địa → đất giả → đã giấc (giấc mộng)
– Tát → tất, tức là tất yếu
– Đát → bi đát
– Phạ dã → phạm vào con đường dã thú
Mạo phạm vào mảnh đất bồ tát trong tâm. Nổ nhiều thì ma sẽ xuống để giúp việc nổ, từ đó chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ mộng mị. Tất yếu sẽ bị bi đát và bị đầu thai làm dã thú.
7Ma hạ tát đát phạ dã:
– Ma hạ → ma hại
– Tát → tất, tức là tất yếu
– Đát → bi đát
– Phạ dã → phạm vào con đường dã thú
Tâm ma khởi lên thì ma sẽ giúp mở lồng thú trong tâm.
8Ma ha ca rô ni ca da:
– Ma ha → ma hại
– Ca → cả
– Rô → rồi
– Ni ca da → ninh cạo da, ẩn ý rằng sẽ bị biến thành thú
Ma hại tất cả rồi, tâm đó sẽ biến thành tâm của thú. Từ đó dẫn đến đầu thai làm thú.
9Đát nễ dã tha:
– Đát nễ → để nát
– Dã tha tức là để cho các con dã thú tha đi
– Dã tha → đã thay
Để nát, rồi làm cho chân hồn bị thay thành chân hồn của thú.
Ý rằng bị phạt nên sẽ đổi từ chân hồn người sang chân hồn của thú.
10Úm độ nỉnh, độ nỉnh:
– Úm → túm
– Độ nỉnh → định nổ
Túm cái miệng định nổ lại, bởi khẩu nghiệp rất nặng nếu nổ.
11Ca độ nĩnh ta phạ hạ:
– Ca độ → cao độ
– Độ nĩnh → đỉnh nổ
– Ta → tan
– Phạ hạ → phẩm hạnh
Cao độ nổ là tan phẩm hạnh.

Luận Bàn

Bề trên khuyên chúng sanh nên khiêm tốn. Nhất là khi việc tu hành của bản thân mà chưa có sự chứng đắc, thì không nên nổ và mang nó đi khuyên răn đời. Bởi việc này sẽ làm cho người không có trí tin theo. Từ đó, người nổ sẽ mắc tội khẩu nghiệp rất lớn và họ sẽ bị phạt phải đầu thai làm thú.

Xem thêm các bài giải ẩn thần chú khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *